– شاخص­های ارزیابی عملکرد:پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد

– شاخص­های ارزیابی عملکرد   2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری    در این پژوهش از چهار معیار سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد شرکت­های مورد مطالعه استفاده   می­کنیم.     2-2-8-1- 1- بازده دارايي­ها (ROA)   بازده دارايي به عنوان نسبت سود خالص برای سهامداران عادی به مجموع داراييهای اندازه­گيری شده، تعريف ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود.پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود در روش مبتني بر پيش بيني، اولين قدم محاسبه ارزش شرکت براساس ارزش فعلي جريانات نقدي خالصي است که شرکت انتظار دارد در آينده دريافت کند وبين صاحبان شرکت توزيع نمايد. سپس سود هردوره، به عنوان ادامه مطلب…

مفهوم ارزش بازار سهام عادی.پایان نامه در مورد جریان های نقدی

ارزش بازار سهام عادی با گسترش مالکیت عمومی بنگاه های اقتصادی که در قالب ظهور شرکت های سهامی عام تحقق یافته اند، تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران طی سال های اخیر پدید آمده است. در چنین محیطی، نقش اساسی را ارایه اطلاعات مالی سودمند برای استفاده کنندگان مختلف از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

ﻣﺪلﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ؛پایان نامه راجع به رتبه بندی

  ﻣﺪلﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در پژوهش‌ها جهت رتبه‌بندی شرکت‌ها از روش‌ها و مدل‌های مختلفی استفاده می‌شود که تعدادی از آنها شرح داده خواهد شد. 1-4-2- تجزیه و تحلیل بنیادی[1] در ﺳﺎل1998 آباربانل و بوشی[2]، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات در روﻧـﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺎدي در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تعریف هوش:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

تعریف هوش روانشناسان معتقدند که هوش، مجموعه توانایی هاي یک فرد محسوب می شود که توسط آن، فرد چیزي را می‌فهمد و به طور منطقی می‌اندیشد و رفتار می‌کند. گیج و برلاینر[1] (1992) عناصر هوش را به سه دسته توانایی پرداختن به امور انتزاعی (اندیشه ها، نمادها و مفاهیم)، توانایی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

معيارهاي ارزيابی محافظه کاري-پایان نامه تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

معيارهاي ارزيابی محافظه کاري محققان از سه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي­کنند: معيارهاي خالص دارايي‌ها. معيارهاي سود و اقلام تعهدي. معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام. تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان­ها مي­باشند(واتز،b  2003) 2-5-4-1-معيارهاي خالص ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

اصول وضع ماليات.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

اصول وضع ماليات آدام اسميت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلي براي ماليات ها بيان نموده است. اين قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسميت معروف شده است به شرح زير است: 1- عدالت: بدين معني که ماليات ها بايد عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن ماليات، تناسب ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دوره تصدی حسابرس.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

دوره تصدی حسابرس دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می­دهد، اطلاق می شود. انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

– ساختار هیات مدیره.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

– ساختار هیات مدیره مدیران نمایندگانی هستند که از سوی مالکان واحدهای اقتصادی به منظور مدیریت منابع آنها در جهت کسب حداکثر رفاه منصوب می شوند. این ارتباط بین مالکان و نمایندگان، رابطه نمایندگی نامیده می شود. به عبارت دیگر، رابطه نمایندگی قراردادی است که به موجب آن، افراد و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی پرسنلی که در حال کار برای یک موسسه خاصی هستند در واقع در یک فرآیند ارزشی آفرینی شریک هستند. یعنی، هر فعالیت اقتصادی موجب تحمیل هزینه هایی برای شرکت می شود هنگامی که گردش درآمد یک سازمان، بیشتر از هزینه های آن است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل