دانلود پایان نامه

کانال­هاي بانکداري الکترونيک

براي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک کانال­هاي متعددي وجود دارد که برخي از آنان عبارتند از: رايانه هاي شخصي، کمک پردازنده­هاي شخصي، کيوسک، شبکه­هاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشين­هاي خودپرداز.

در روش شبکه هاي مديريت يافته، بانک­ها براي ارتباط با مشتريان خود از شبکه­هايي که قبلاً ايجاد شده استفاده مي­کنند. در روش اينترنت با رايانه­هاي شخصي، بانک از طريق ايجاد يک پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با آن­ها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت مي­کند.

بانکداري الکترونيکي نوع جديدي از صنعت بانکداري است که خدمات بانکي در آن با استفاده از محيط­هاي الکترونيکي صورت مي گيرد. اين­گونه فعاليت بانکي از سال 1991 و با همه گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا کرده و گفته مي­شود اگر در جامعه اي بانکداري الکترونيکي شکل بگيرد. بنابراين بايد به رونق تجارت الکترونيکي نيز اميد بست، چون بانکداري الکترونيکي خود پيش نيازي براي ورود به دنياي پُررمز و راز تجارت الکترونيکي است. با وجودي که بانکداري الکترونيکي در شکل بانکداري از طريق سيستم هاي خودپرداز ATM[1] تلفن بانک چندين سال است که شکل گرفته است اما اين شيوه از بانکداري در قالب خدمات بانکي از طريق اينترنت و موبايل در حال افزايش است. از طريق بانکداري اينترنتي نه تنها خدمات اساسي نظير ارائه صورت حساب هاي بانکي، انتقال وجوه و پرداخت صورتحساب­ها، انجام مي شود بلکه تقاضا دريافت وام و کارت اعتباري، معاملات ارزي، افتتاح حساب هاي جديد و عمليات واسطه گري، اعتباري و خدمات بيمه نيز انجام مي گردد دسترسي به اين خدمات سريع بوده و از قابليت دسترسي لحظه اي برخوردار و مستقل از محل مشتري مي باشد.

خدمات الکترونيکي شفافيت را افزايش داده و مي تواند منجر به رقابت بيشتر ميان بانک­ها گردد. همچنين يکي از مهم­ترين مزيت­هاي اين سيستم کاهش هزينه­هاي بانکي است که از طريق نفوذ در بازارهاي جديد امکانات دسترسي به خدمات بانکي براي مشتريان را افزايش مي دهد. براي مشتريان، با فرصت­هاي جديد فعاليت و منافع حاصله از بانکداري الکترونيکي ريسک­هاي مختلفي نيز بوجود مي­آيد که بايد از سوي مديريت بانک و مقامات نظارتي و مقرراتي مورد توجه قرار گرفته و در جهت مقابله با آن راهکارهاي مناسب اتخاذ گردد. بعلت هزينه­هاي معاملاتي اندک و تسهيل فعاليت ها، معاملات فرامرزي بايد وراي سطح مورد فعاليت هايي نظير تلفن بانک گسترش يافته و به پوشش افراد غير مقيم نيز تعميم يابد. مسأله اصلي در مورد ناظرين بانکي اين است که چگونه مي توانند نظارت مؤثر بر عمليات بانکي در بازارهاي خودشان اعمال نمايند در شرايطي که خدمات بانکي براي افراد خارج از کشور نيز دريافت مي­گردد و يا اينکه چگونه ناظرين مي­توانند بر بازارهاي خارجي هنگامي که يک بانک اجازه تأسيس خود را از داخل مي­گيرد، نظارت مؤثر داشته باشند. يکي از قابل توجه ترين و جديدترين جنبه­اي که نظارت کنندگان با آن مواجه شده اند اتکاي خدمات بانکداري الکترونيکي به تکنولوژي بالا مي باشد (الهياري فرد،1384).

 

[1] – Automatic Teller Machine

دانلود پایان نامه