دانلود پایان نامه

بودجه زماني:

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال می کند: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است، مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین می گردد. در حرفه حسابرسی نوعاً مشاهده می شود که استفاده از بودجه زمانی به دلیل مورد سوم بوده که هدف اصلی آن کنترل زمان حسابرسی است. دلایل کنترل و کاهش زمان حسابرسی متنوعند. مثلاً ، هدف مدیر پروژه می تواند هرچه سریع تر پایان یافتن عملیات حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی در زمان تعیین شده باشد. یا برخی از صاحبکاران به منظور صرفه جویی در هزینه های خود و با این دیدگاه که ارائه خدمات حسابرسی توسط موسسات مختلف تفاوتی باهم ندارند، اقدام به برگزاری مناقصات حرفه ای می نمایند، که در این صورت شرایط رقابتی عامل اصلی کنترل زمان انجام خدمات می باشد. (مهرانی، 1379)

مؤسسات حسابرسي معمولاً حق الزحمه حسابرسي را بر اساس زمان كاركرد، صورتحساب مي كنند و بنابراين، جزئيات ساعات صرف شده براي هر كار حسابرسي بايد ثبت و نگهداري شود. بودجه زماني هر كار حسابرسي از برآورد كردن زمان لازم جهت هر مرحله از كار و براي هر يك از سطوح مختلف كاركنان حسابرسي و سپس، جمع زدن اين مقادير برآوردي بدست مي آيد. بنابراین انتظار طراح برنامه حسابرسی آن است که هر کدام از حسابرسان وظایف محوله را در چارچوب بودجه زمانی انجام دهند.

(Jiambalo, 1982)

بودجه زماني كار حسابرسي علاوه بر تأمين مبنايي براي محاسبه حق الزحمه، كاربردهاي ديگري نيز دارد. بودجه زماني بخشهايي از كار را كه به نظر مدير يا شريك مؤسسه از حساسيت برخوردار است و به صرف زمان بيشتري نياز دارد، به اطلاع اعضاي تيم رسيدگي مي رساند. بودجه زماني ابزار مهمي براي سرپرستان است، به اين معنا كه از آن براي اندازه گيري كارايي كاركنان حسابرسي و تشخيص اينكه كار حسابرسي در هر مرحله، از پيشرفت رضايت بخشي برخوردار است يا خير، استفاده مي شود. حسابرسان همواره براي تكميل رسيدگي ها در محدوده زمان برآوردي آن، در فشارند. يك كمك حسابرس كه بيش از حد معمول وقت صرف انجام كاري مي كند احتمالاً مورد علاقه سرپرستان قرار نمي گيرد يا نمي تواند به سرعت ترقي كند. توانايي انجام دادن كار رضايت بخش در يك فرصت نامحدود، امتياز ويزه اي نيست چون در حرفه حسابرسي مستقل، زمان هرگز نامحدود نيست. ( ارباب سلیمانی، 1385)

بودجه حسابرسي براي كارهاي مداوم بر اساس عملكرد گذشته تيم حسابرسي و به روز كردن ويژگيهاي شركت مورد حسابرسي تنظيم مي شود. بودجه زماني و برنامه سال گذشته به عنوان نقطه شروع تنظيم بودجه و برنامه سال بعد است. تحقيقات نشان مي دهد كه در تنظيم بودجه حسابرسي، پرسنل سطوح پايين كه كار حسابرسي را اجرا مي كنند، مشاركت ندارند، به گونه اي كه تنها نظرات مديران سطوح بالا در تنظيم بودجه لحاظ مي شود.

 

دانلود پایان نامه