سامانه پژوهشی – ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 6

سامانه پژوهشی – 
ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 6

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101
19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101
20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102
21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102
22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103
23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103
24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103
25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103
26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206
27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106
مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110
1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111
2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113
فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125
چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
فصل اول :
کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :  سایت مقالات فارسی - شناسایی و اعتبارسنجی معیارها و شاخص های ارزیابی کیفیت و نفوذ مقاله ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت