جستجوی مقالات فارسی – شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۲

جستجوی مقالات فارسی – 
شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۲

بهترین روش حل این نوع تردیدها، طرح مسائل مطرح شده برای تحقیق در قالب فرضیه ها یا مدل فرضیه ها است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب مدل و فرضیه ها، می توانیم روش گردآوری اطلاعات برای پاسخ به مساله را طراحی کنیم و می توانیم در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق، داده های مورد نظر را در اختیار داشته باشیم.(آبتین،۱۳۸۱، ص ۵)
فرضیات پروژه به شرح ذیل می باشند:
۱٫یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا است.
۲٫یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی است.
۳٫یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود استراتژی و دیدگاه ملی است.
۴٫یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار است.
۵٫یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی است.
۱-۷) قلمرو تحقیق:
قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری، شامل شرکت های است که در زمینه تولید نرم افزار و صادرات آن فعالیت می کنند و عضو اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار می باشند.
قلمرو زمانی پژوهش:
قلمرو زمانی این تحقیق حدودا” یکسال از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ می باشد.
قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، که در امر صادرات نرم افزار مشغول به فعالیت هستند می باشد.
۱-۸) روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن در زمینه کمک به صادرات نرم افزار قابل استفاده می باشد. همچنین از نظر روش تحقیق ، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.
۱-۸-۱) روش جمع آوری اطلاعات
الف)روش کتابخانه ای: در این روش انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها (کتب، مقالات و…) جمع آوری شده است.
ب) روش میدانی: برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، ازطریق توزیع پرسش نامه ها
بین شرکت ها اقدام شده است.
۱-۸-۲) جامعه و نمونه آماری
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کل شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد که تعداد آن ۹۴ شرکت بوده است. که کل آن به عنوان نمونه انتخاب شده است ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه ، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط ۳۱ شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
۱-۸-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها
شامل دو بخش است: آمار توصیفی و استنباطی
آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا” به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است.(آذر ومومنی، ۱۳۸۳،ص ۸)
آمار استنباطی
در این پژوهش برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون و شدت همبستگی استفاده شده است.
۱-۹) مفاهیم و واژه های تخصصی)محصولات و خدمات نرم افزاری، کپی رایت، تحقیق و توسعه(
(۱-۹-۱ محصولات و خدمات نرم افزاری
الف)محصولاتی که متناسب با یک نیاز یا کاربرد عمومی طراحی و تدوین گردیده و از طریق یک واسط سخت افزاری مانند لوح فشرده (CD) به بازار عرضه می گردد.
ب) کلیه فعالیت های مطالعاتی، تجزیه وتحلیل و طراحی، ساخت، آزمایش، اجرا، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی به عنوان خدمات نرم افزاری شناخته می شوند.(غضنفری، مهدی، ۱۳۸۷)
۱-۹-۲) کپی رایت
کپی رایت « کپی رایت » معادل اصطلاح « حق نسخه برداری » و « حق تکثیر و انتشار » است که ترجمه ای از اصطلاح « Copyright» می باشد. ضمن آنکه این اصطلاح در نظام های رومی – ژرمنی به « حق مولف » شهرت دارد. اصطلاح « کپی رایت » در سال ۱۸۸۶ طی « کنوانسیون برن » وارد عرصه بین المللی گردید.
کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی قانون گذار نسبت به او صورت می گیرد، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. لذا از اینرو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است.(آموزگار، ۱۳۸۲)
تحقیق و توسعه[۱] (۳-۹-۱
تحقیق و توسعه: عبارتست از کشف دانش جدید درباره محصولات، فرآیندها، خدمات و بکارگیری دانش کشف شده برای ایجاد و بهبود محصولات، فرآیندها و خدماتی که نیازهای بازار را تامین کند.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول

این مطلب را هم بخوانید :  علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳

  1. صنعت نرم افزار و ویژگی های آن
  2. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت