تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب …

تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی و چالش های آن در کسب  …
حسین مرزبان و عصمت قلیجان (۱۳۸۸)

بررسی شبکه های اجتماعی و مولفه های تحلیل که در مطالعات شبکه های اجتماعی به کار می روند

آنها جنبه هایی از ارتباط که یک شبکه های اجتماعی را شکل می دهند مانند محتوا، جهت و استحکام و همچنین کمیت هایی مثل دامنه، مرکزیت، نقش و غیره را مورد بررسی قرار می دهند. و بعضی از مفاهیم اصلی آنالیز شبکه های اجتماعی را بررسی می کنند.

محمدرضا زالی و همکارانش (۱۳۹۰)

مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در عملکرد کسب وکار بر اساس داده های دیده بان جهانی کار آفرینی در کشورهای ایران، دانمارک و کرواسی

کارآفرینان دانمارکی بیشتر از کارآفرینان دو کشور دیگر کسب وکار خود را با انگیره بهره برداری از فرصت راه اندازی می کنند.

در ادامه تعدادی از پژوهش های انجام شده به صورت جدول ارائه می شود.
جدول۲- ۱ پیشینه در داخل کشور
۲-۶-۲٫ پیشینه در خارج از ایران
در خارج از کشور تحقیقات بیشتری به دلیل نبود موانع فرهنگی و سیاسی در مورد شبکه های اجتماعی انجام شده است و استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب و کار خود را یکی از بهترین راهها برای کاهش هزینه های خود در جنبه های مختلف از قبیل بازاریابی و بدست آوردن مشتریان جدید،معرفی محصولات و بدست آوردن مزیت رقابتی می دانند.
Basak Denizci Guillet&Nga Ling Chan (2011) میزانی که بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت هتل هنگ کنگ استفاده شده است را مورد بررسی قرار داده اند. عملکرد بازاریابی ۶۷ هتل در هنگ کنگ روی ۲۳ سایت رسانه های اجتماعی با توجه به ۱۸ معیار اقتباس شده از مطالعات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. (Basak Denizci Guillet,2011&Nga Ling Chan )
Michaela Stelzner (2013) در گزارش سالیانه خود از بازاریابی شبکه های اجتماعی در کسب و کار ها به بحث در مورد ” چه کسی، چه چیزی، چه موقع و چرا” پرداخته است.( Michaela Stelzner,2013)
Davis(2010) نیز در تحقیقی که توسط شرکت Harvard business review انجام داد به این نتیجه رسید که تنها ۱۲درصد سازمان ها اعلام کردند که کاربران اثربخش در رسانه های اجتماعی هستند و همچنین به این نتیجه رسید که بیشتر سازمان ها همچنان در حال جستجو و بررسی برای پیدا کردن بهترین رسانه ای هستند که می تواند برای آنها مزیت رقابتی داشته باشد.
تحقیقات قبلی در مورد رسانه های اجتماعی براهمیت استفاده از آنها در کسب و کار تاکید شده است، که تعداد زیادی از آنها جهان بازاریابی را هدف قرار داده اند(Boyd,2012) مانند پژوهش انجام شده توسط Thackeray،ودیگران(۲۰۰۸) بر ارتقای استراتژی های تبلیغاتی در برنامه های بازاریابی اجتماعی با استفاده از وب ۲٫۰ رسانه های اجتماعی تاکید کرده اند (Thackeray,2008)
در کشورهای اسکاندیناوی، تحقیقات متعددی نیز در مورد فعالیت و کسب و کار شبکه گزارش شده است. به عنوان مثال، Neergard (2005) فعالیت های شبکه را در تیمهای کارافرینی فن آوری محور مطالعه کردند (Neergard,2005)
علاوه بر این، در حالی که مطالب زیادی در مورد مزایای استفاده از رسانه های اجتماعی، گفته شده است؛ هر سال، هزاران نفر از مالزیایی ها بوسیله کلاهبرداری های اینترنتی و یا معاملات تجاری نشات گرفته از رسانه های اجتماعی فریب می خورند. بنا به آمار های گزارش جرائم کامپیوتری نورتون، قربانیان جرایم اینترنتی در مالزی در مجموع ۳۸۸ میلیون دلار به دلیل جرائم اینترنتی در سال ۲۰۱۰ از دست داده اند. این تجربه ترس و وحشت را در میان دل بسیاری از جمله کارآفرینان کسب و کارهای کوچک در اعتماد به رسانه های اجتماعی ایجاد کرده است.
در جدول زیر تعداد دیگری از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است آورده شده است.
جدول۲- ۲ پیشینه در خارج از کشور

ردیف نویسنده و سال هدف نتایج
Brecht,Eckhardt, Berger, & Guenther(2012) انگیزه کارکنان برای استفاده از رسانه های اجتماعی در کار خود را کشف کنند. تاثیر بسیار قابل توجهی از پنج ویژگی که حضور حرفه ای شرکت هم به عنوان یک ارزش فایده گرا و هم لذت باورانه برای کاربر ارائه کردند
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت