دانلود پایان نامه
اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت

تعيين ارزش شركت، از جمله عوامل مهم در فرآيند سرمايه گذاري است. ارزش هر شركت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعيين است. از اين رو، سرمايه گذار با توجه به ارزش شركت، اولويت خود را در سرمايه گذاري مشخص مي كند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهاي سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز براي سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی بوده است. آنها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد.  در عمل دیده شده است که سهامداران از اطلاعات و معیارهای غلطی برای قضاوت در مورد ارزش سهام شرکت ها استقاده می کنند. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به سمت ارزش واقعی آن ها سوق پیدا نکند و این پدیده معمولاً موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار دیگر خواهد شد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می گردد.

 

2-11 اهداف ارزش گذاری

ارزش گذاری در طیف وسیع و متفاوت، از تعاملات بازارهای باز گرفته تا خرید اجباری به کار گرفته
می شود. گرچه روش های ارزش گذاری نباید به هدف ارزش گذاری وابسته باشند، اما این که هدف پیش از انجام هر گونه محاسبه ای تعریف شده باشد، حائز اهمیت می باشد.

الف) گزارش فروش: معمول ترین هدف انجام ارزش گذاری، در مورد فروش می باشد. هر چند،
غالباً این مطلب را به نوبه خود ارزش گذاری می نامند، اما عملاً فروش، به اطلاعات بازار یابی و این که با توجه به ارزیابی‌ها و به دست آمدن قیمت های آتی، آیا بازهم دارایی کاملاً فروخته خواهدشد،
بسیار وابسته می باشد. بالعکس، ارزش گذاری برای خرید- با توجه به ماهیت آن- یک ارزیابی برای یافتن بهترین درخواست خرید شخصی بوده و بنابراین به گونه ای محاسبه ثروت است.

ب) عرضه اولیه سهام: گسترش روز افزون تامین مالی از طریق عرضه اولیه سهام که غالباً توسط سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک های سرمایه گذاری صورت می پذیرد، اهمیت ارزش گذاری شرکت و بالطبع سهام آن را پررنگ نموده است. در خصوصی سازی نیز ارزش گذاری شرکت های دولتی که برای اولین بار وارد بورس می شوند، ضروری می باشد.

ج) ادغام و تملک: با مطرح شدن مبحث بهره وری از طریق خارج سازمان، ادغام و تملیک به عنوان دو روش عمده و مهم در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. آن چه برای مدیران حائز اهمیت است میزان ارزش شرکت قبل و بعد از عملیات ادغام و یا تملیک می باشد (جهانخانی 1386،12).

د) اهداف حسابداری: یکی از صحیح ترین موارد استفاده از واژگان ارزش گذاری، ارزش گذاری دارایی‌های گزارش شده در حساب های شرکت می باشد. اکثر مالکین دارایی ها مجبورند که ارزش دارایی هایشان را در جهت اهداف حسابداری شان محاسبه نمایند، که آن را اظهار نامه ثروت شرکت در یک تاریخ مشخص می‌گویند. بنابراین ارزش عنصر دارایی در کسب و کاربه معنای ارزیابی ارزش بازاری در تاریخ حسابداری است.

ه) وثیقه وام: بانک ها و سایر وام دهندگان، متصدی عملیات ارزش گذاری دارایی، جهت وثیقه وام می باشند. آن ها به دنبال به دست آوردن ارزش بازاری دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش، می باشند.

و) حداقل قیمت یا مزایده: اغلب زمانی که یک شرکت یا بخش دولتی در حال فروش دارایی های خود به وسیله مناقصه یا مزایده می باشد، مجبور است که صرفاً پیشنهادات در مورد ارزش دارایی را بپذیرد. بنا براین ارزش بازار می بایست که به عنوان یک هادی و راهبر، قطعی و صحیح باشد.

ز) بیمه: کلیه دارایی ها می بایست که جهت جایگزینی، بیمه شوند- اما این واقعاً با قیمت فروش مرتبط نخواهد بود- که البته شامل زمین نیز می شود. برای اهداف بیمه؛ مبنای معمول پذیرش ارزش گذاری، هزینه جایگزینی ساختمان در صورت رخداد ویرانی یا خرابی جزئی می باشد.

ح) خرید اجباری: اغلب طرح های عمومی، شامل خرید زمین بوده و این تملک یک موضوع اجباری می باشد. بنای عمده جبران زمین و ساختمان ها، بر ارزش بازار باز نهاده شده است (راعی 1385، 114).

 

دانلود پایان نامه