دانلود پایان نامه

وظایف مدیریت بازاریابی

وظیفه مدیریت بازاریابی نه فقط جستجو برای تقاضا و افزایش آن است بلکه تغییر و حتی کاهش آن نیز بر عهده او است.بنابراین برای نیل به اهداف شرکت، مدیریت بازاریابی می کوشد به طریقی که می تواند سطح،زمانبندی و ماهیت تقاضا  را تحت تاثیر قرار دهد . به عبارت ساده ،مدیریت بازاریابی ،همان مدیریت تقاضا است.(کاتلر،1390،ص44)

سازمان سطح مطلوبی از معاملات یا بازارها را در نظر می گیرد که در هر مقطع زمانی ممکن است سطح تقاضای واقعی پایین تر یا بالاتر از این سطح مطلوب یا مساوی آن باشد این موضوع باعث هشت وضعیت مشخص می گردد

بازاریابی تبدیلی[1] ـ  این حالت در وضعیتی اتفاق می افتد که تقاضای منفی وجود داشته باشد یعنی بیشتر بخش های مهم بازار بالقوه،به محصول و خدمات تمایل ندارند.وظیفه مدیریت بازاریابی در زمانی که تقاضای منفی وجود دارد به ویژه اگر عرضه مثبت باشد ،این است که با طرح ها و برنامه های خود باعث شود تا با بالا بردن تقاضا ،آنرا از حالت منفی به مثبت و سرانجام به سطحی مساوی با عرضه مثبت برساند.این وظیفه را بازاریابی تبدیلی می نامند.

2-3-3-2) بازاریابی ترغیبی[2] ـ گاهی برای تعداد زیادی از محصولات و خدمات تقاضایی وجود ندارد و مردم نسبت به آن ها بی اعتنا و بی توجه اند.نبودن تقاضا یا بی تقاضایی بیانگر این حالت است که در سه حالت اتفاق می افتد.

الف)محصولات به ظاهر بی ارزش

ب)محصولات با ارزش اما غیر قابل استفاده

ج)محصولاتی که جنبه نو آوری دارند و تقاضایی برای آن ها وجود ندارد،زیرا بازار هدف اطلاعات زیادی در مورد آن ندارد.

وظیفه تبدیل نبود تقاضا به تقاضای مثبت را بازاریابی ترغیبی می نامند.

2-3-3-3) بازاریابی پرورشی[3] ـ وضعیتی وجود دارد که در آن عده زیادی از مردم نیاز شدید مشترکی به محصولات یا خدماتی دارند که فعلا وجود ندارد که به این حالت تقاضای پنهان می گویند.این گونه تقاضا فرصتی را فراهم می آورد تا بازاریابان زیرک و نوآور در صدد پرورش و ارایه محصول یا خدمتی باشند که مردم خواهان آنند.وظیفه تبدیل تقاضای پنهان به تقاضای فعلی موثر را بازاریابی پرورشی می نامند.

2-3-3-4) بازاریابی احیایی[4] _ گاهی اوقات سازمان ها به دوران رکود در منحنی عمر خودشان می رسند و با تنزل و کاهش تقاضا رو به رو می شوند در این حالت تقاضا برای محصول یا خدمت کمتر از سطح قبلی است و کاهش بیشتر نیز پیش بینی می شود.در این حال می توان با برنامه ریزی های گوناگون منحنی عمر جدیدی برای محصول نزولی ایجاد کرد که در این حالت بازاریاب اقدام به برنامه ریزی برای بازاریابی احیایی می کند.

بازاریابی احیایی عبارت است از یافتن پیشنهاد های تازه بازاریابی برای پیوند محصولات و خدمات با خواسته های بازار  بالقوه.

2-3-3-5) بازاریابی تعدیلی[5] ـ گاهی اوقات در فضای بازار شرایطی برای تقاضای فصلی و نامنظم پیش می آید به این صورت که الگوی زمانی تقاضا بر اثر تغییرات فصلی از الگوی زمانی عرضه جدا و دور     می شود.وظیفه بازاریابی برای برطرف کردن این تقاضای نامنظم هم زمان کردن عرضه و تقاضا است که به آن بازاریابی تعدیلی می گویند.

2-3-3-6) بازاریابی محافظتی[6] ـ مطلوبترین وضعیت برای فروشندگان داشتن تقاضای متعادل است و این حالت زمانی پیش می آید که زمان و سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر باشد.این وضعیت ممکن است موقتی باشد و این شرایط ایده آل از بین برود.این شرایط که در آن تقاضا کامل و متعادل است نیازمند بازاریابی محافظتی و نگهدارنده می باشد.

2-3-3-7) بازاریابی تضعیفی[7] ـ زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد شرکت ومدیران بازاریابی     نمی توانند جواب گوی نیاز های مشتریان باشند به همین دلیل بازاریاب سعی دارد که یا قیمت ها را افزایش دهد یا از کیفیت خود کم کند تا اندکی تقاضا را کاهش دهد.به این کار که باعث کاهش تقاضای سرریز شده می شود بازاریابی تضعیفی یا بازاریابی وارونه می گویند.

2-3-3-8) بازاریابی مقابله ای[8] ـ گاهی اوقات تقاضاهایی وجود دارند که مناسب رفاه جامعه و مصرف کننده نمی باشد و معمولا این تقاضاها ناسالم و زاید هستند. برای از بین بردن و کم کردن این نوع تقاضا ها نیازمند به برنامه ریزی برای بازاریابی مقابله ای یا عدم فروش داریم.

[1] . Conversion Marketing

[2] . Persuation Marketing

[3] . Educationar Marketing

[4] . Regeneration Marketing

[5] . Mitigation Marketing

[6] . Protective Marketing

[7] . Weaken Marketing

[8] . Collation Marketing

دانلود پایان نامه