دانلود پایان نامه

نقاط قوت تحلیل بنیادی

گرایش بلندمدت: تحلیل بنیادی برای سرمایه­گذاری­های بلندمدت که مبتنی بر گرایش و روند بلندمدت می­باشند مفید است. توانایی تشخیص و پیش­بینی روندهای اقتصادی، دموگرافی (ساختار جمعیتی)، تکنولوژی و یا روند مصرف می­تواند برای سرمایه­گذار در تعیین و انتخاب صنایع خوب و یا شرکت­ها مفید باشد.

تشخیص و تعیین ارزش: به نظر می­رسد که تحلیل بنیادی برای شناسایی شرکت­هایی که از ارزش خوبی برخوردارند، کمک می­کند. تحلیل بنیادی کمک می­کند به کشف و شناسایی شرکت هایی با دارایی های با ارزش، ترازنامۀ قوی، سود پایدار و قدرت دوام و تداوم.

فهم تجارت: یکی از مشهود­ترین پاداش تحلیل بنیادی اما غیر محسوس ، درک کامل از تجارت و داد و ستد است. بعد از تلاش، جستجو و تحلیل، یک سرمایه گذار با درآمدهای کلیدی و عوامل محرک و مؤثر بر سود و منافعی که پشت یک شرکت قرار دارند آشنا خواهد شد. درآمدها و انتظارات منافع آتی می تواند عامل قوی از قیمت دارایی باشند. درک خوب از بازار می­تواند به سرمایه گذار کمک کند که از شرکت­هایی که تمایل به سقوط و افت دارند دوری کند. درنتیجه درک تجارت، در تحلیل بنیادی به سرمایه گذاران اجازه می­دهد که درک خودشان را از محرک ارزش کلیدی در یک شرکت و یا شرکت­ها در یک صنعت توسعه دهند. قیمت سهام به سختی به وسیلۀ گروه صنایع منعکس می­شود. اما با مطالعه در گرو­ه­ها، سرمایه­گذار وضعیت بهتری در انتخاب صنایع دارد.

شناسایی جایگاه شرکت در گروه: سهام­ها در یک گروه حرکت می­کنند. بر اساس تجارت یک شرکت، سرمایه گذاران بهتر موقعیت خودشان را برای طبقه بندی سهام در گروه­های وابسته به آن­ها تعیین می­کنند (رفیعی امام، 1387، 124).

 

2-3-1-2 نقاط ضعف تحلیل بنیادی

محدودیت زمان: تحلیل­های بنیادی ممکن است بینش و آگاهی بسیار خوبی را ارائه دهند، اما می­توانند به طور فوق العاده­ای زمان بر باشند. مدل­های زمان بر اغلب ارزیابی ضد و نقیضی از قیمت جاری در بازار سهام دارند. همچنین بیش­تر سرمایه گذاران انفرادی وقت و دانش کافی برای ارزشیابی کامل شرکت ها را ندارند. تحلیل گران بنیادی بر اساس آمارهای ارائه شدۀ شرکت­ها تصمیم می­گیرند. اگر شرکتی آمار و ارقام دقیقی ارائه نکند پیش­بینی­ها تحقق نخواهد یافت. اگر شرکتی میزان درآمدش را به طور دقیق و درست به شما اعلام نکند تحلیل بنیادی در اینجا به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود و شما نیازمند حسابداری ماهر و با تجربه هستید تا حقایق را برایتان آشکار کند.

مشکل دیگر تحلیل بنیادی این است که استنباط­های شما از میزان درآمد آینده مبتنی بر حدس و گمان است نه بر اساس واقعیت و لذا امکان اثبات آن وجود ندارد.

تحلیل بنیادی سهام شرکت­ها عوامل روانشناختی تأثیرگذار بر قیمت سهام را در نظر نمی­گیرد.

دانلود پایان نامه