دانلود پایان نامه

نسبت  نقدینگی

اعتباردهندگان و طلبکاران کوتاه مدت نظیر فروشندگان وعرضه کنندگان علاقمند هستند که نقدینگی[1] واحد تجاری بالا باشد.مدیریت وسهامداران نیز به نسبت های نقدینگی توجه دارند.زیرا از یک طرف توانایی پرداختن تعهدات کوتاه مدت ،باعث می شودکه اعتبار واحد انتفاعی کاهش یابد ودر آینده هزینه های تامین منابع مالی ودرافت اعتبار را افزایش می دهدواز طرف دیگر علاقه مند هستند که از راکد نگه داشتن وجه نقد ودارایی های جاری خودداری ورزند،چون این امر در بلندمت به نفع واحد انتفاعی نیست.

نسبت های نقدینگی به توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات مالی کوتاه مدت آتی اشاره دارند. این نسبت ها تعهدات مالی کوتاه مدت از قبیل حسابها و اسناد پرداختنی با دارایی های جاری یا جریان های نقدی  ،که جهت بازپرداخت این بدهی ها در دسترس هستند مقایسه می کنند.(رایلی و بروان[2]،2004).

نقدشوندگی که یکی از عواملی است که بر گزارشگری مالی شرکت ها و همچنین به موقع بودن این گزارشات تاثیر گذار است، سرمایه­گذاران را قادر می­سازد تا به معامله بپردازند و به راحتی اوراق بهادار خود را به وجه نقد تبدیل کنند و هزینه سرمایه[3] زمانی که عدم نقدشوندگی بالاست افزایش می­یابد (آمیهود[4] و مندلسون، 1986; آچاریا[5] و پدرسن،2005).

سرمایه­گذاران به بازارهایی روی می­آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار باشد و این مقوله از عوامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب می­شود. نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است. از ویژگیهای بازارهای نقدشونده[6] (دارای نقدشوندگی بالا)، اندک بودن فاصله بین قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش است که به تبع آن معاملات به روش مقرون به صرفه­ای اجرا می­شوند. نقدشوندگی در بازارهای دست دوم، هزینه سرمایه­گذاران را از طریق کاهش دامنه نوسان و هزینه­های معاملاتی کاهش می­دهد و امکان دسترسی به سرمایه­گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را فراهم می­آورد. نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه­های عمومی نقش تعیین­کننده­ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره­نویسان[7] و بازارسازان می­شود. همچنین هزینه سرمایه­گذاران از طریق کاهش دامنه­ی نوسان و هزینه­های معاملاتی، کاهش می­یابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه سرمایه ناشران را نیز کاهش می­دهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه­گذاران مختلف با استراتژی های معاملاتی متنوع را نیز فراهم می­آورد.

در این پژوهش از نسبت جاری که از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری به عنوان متغیر مورد نظر استفاده می شود.

 

[1]  Liquidity

[2] Reilly.&k.cBrown

[3]. Cost of Capital

[4] . Amihud  Mendelson

[5] . Acharya, Pedersen

[6]. liquid markets

[7] . underwriters

دانلود پایان نامه