دانلود پایان نامه

 

مزایای بانکداری اینترنتی

مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روز افزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می شود . قابلیت های این نوع بانکداری بسیارگسترده بوده و فقط به امکان ایجاد بانک های مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی شود . از جمله ی این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد .

 

 

کاهش هزینه معاملات

تجربه نشان داده که اینترنت ، یک عامل  تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است مزیت های هزینه ای قابل توجهی را نصیب بانک ها کند . مطالعات بوز آلن و هاملیتن نشان داده که هزینه ی رفت و آمد مشتی به بانک و استفاده از دستگاه خودپرداز نزدیک به 701  دلار است ، در حالی که اگر همین کار را از طریق اینتر نت انجام شود ، هزینه ی آن تا 1/0  این رقم کاهش می یابد .

اگر چه خودپرداز به مراتب ارزانتر از خدمات شعبه بانک تمام می شود ، اما باز هم اینترنت ، سه بار ارزان تر از خودپرداز خواهد بود . درصورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز ، بانک ها می توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی 10  برابر کنند . همین دلیل می تواند برای قانع کردن بانک ها به منظور گسترش امکان دسترسی اینترنتی مشتریان به بانک کافی باشد .

اطلاعات کامل

اینترنت ، اطلاعات کامل و بی نقص را در اختیار تمام دست اندر کاران بازار قرار می دهد ، در اینترنت سایت های متعدد برای خریداران خدمات بانکی هست . که در آن ها اطلاعات و آگاهی های کاملی در مورد محصولات و خدمات ارائه شده از سوی مراکز و مؤسسات مختلف در یک محل وجود دارد . در این حالت اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده ی رقابت بین بانک ها عمل می کند و کیفیت خدمات و محصولات آن ها را ارتقاء می دهد . حذف هزینه ی کمیسیون و سایر هزینه های جانبی ، از دیگر موارد مثبت و قابل توجه این نوع فعالیت ها است . اینترنت اطلاعات کامل و موثقی را در مورد مشتریان بانک از جمله متقاضیان وام و چک در اختیار بانک ها قرار می دهد . در این حالت یک فرد نمی تواند پیشینه بد خود را از نظر حساب و اعتبار از بانک پنهان دارد . تمام این موارد باعث می شود تا معاملات بانکی ، با کمترین هزینه و خطر و حداقل تماس دیداری و شنیداری و حداکثر بازدهی انجام شود . ( پیرو مال ، شانموگام ، 1384 ، صص55-58)

فرصت ها برای بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی به مثابه یک کانال جدید ارائه ی خدمات بانکی ، فرصت های بسیاری را برای رشد و توسعه ی مؤسسات مالی فراهم کرده است . مؤسسات مالی ، چند سالی است شروع به نهادینه کردن این تفکر مبتنی بر این که اینترنت ، سریع ترین ، ایمن ترین و مناسب ترین راه برای ارائه ی خدمات بانکی و مالی است ، کرده اند . بنابر این مؤسسات در حال سرمایه گذاری در زمینه ی مدیریت روابط الکترونیکی با مشتری هستند و هدف از این کار را تقویت رابطه ی بین مشتری و بانک و همچنین حفظ وفاداری مشتری و بانک و همچنین حفظ وفاداری مشتری به بانک می دانند. ( پیرو مال ، شانمو گام ، 1384 ، ص 59 ) ، برای باقی ماندن در صنعت بانکداری اینترنتی ، که رقابت در آن بسیار شدید می باشد ، مشخص است که بانک ها باید برای مشتریانشان خدماتی با کیفیت بالا ارائه کنند . برای انجام دادن چنین کاری ، بانک ها در ابتدا باید بفهمند خصوصیات مشتریی که از خدمات استفاده می کند چیست و سپس مراحلی مورد نیاز است تا مراقبت صورت بگیرد و کیفیت خدمات نیز تقویت شود . ( jun and cai , 2007 , p.278 )

دانلود پایان نامه