مقالات و پایان نامه ها

رویکردهای ارزیابی عملکرد.پایان نامه درباره ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

رویکرد حسابداری – همیشه عملکرد با هدف رابطه مستقیمی داشته است اگر مدیران شرکت ها بتوانند سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند، دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده اند ولی باید مقدار این افزایش چقدر باشد تا کافی و یا مطلوب به نظر برسد. برای رفع این مشکل می توان ارقام مشابه مربوط به سال های مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه کرد و يا نتایج حاصل از فعالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحد هایی که در صنعت مورد نظر فعالیت می کنند مورد مقایسه قرار داد. در اندازه گيري عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای اندازه گيري عملکرد در این رویکرد عبارتند از : فروش ، مبلغ سود ، نسبت بهای کالای تمام شده کالای فروش رفته به فروش ، نسبت سود خالص به فروش ، بازده دارایی ها ، بازده سرمایه گذاری)، بازده حقوق صاحبان سهام(صفدري،1391، ص20).

2-1-11-2 ) رویکرد مدیریت مالی – این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می باشد و مدعی است که با استفاده ار نظرات و تکنیک های مطرح شده در آن می توان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. از جمله می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری اشاره کرد که از طریق آن ها می توان انواع دارایی ها مثل اوراق بهادار ، زمین ، اثاثیه و ساختمان را ارزش گذاری کرد و همچنین با استفاده از آن ها می توان بازده سرمایه گذاری ها را نیز تعیین کرد. یکی از مهم ترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1] (CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه گذاری ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد ، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهام داران بیشتر باشد ، می توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتی که  نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهام داران کمتر باشد ، می توان این گونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است. در این رویکرد بیشتر از نظريه های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و… (صفدري،1391، ص21).

2-1-11-3 ) رویکرد اقتصادی – در این رویکرد بیشتر از مفاهیم استفاده می شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأكيد بر قدرت سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده اندازه گيري می گردد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده در بازار، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (صفدري،1391، ص22).

 

[1] ‍Capital Asset Pricing Model(CAPM)

دانلود پایان نامه
92