مقالات و پایان نامه ها

جایزه کیفیت اروپا EFQM:پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

 

جایزه کیفیت اروپا EFQM  

2-4-6-1- تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM (جایزه کیفیت اروپا)

پژوهش ها در زمینه EFQM1 به سال 1950 باز می گردد؛ زمانی که مؤسسه JUSE2 آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی های مختلف در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود. در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد که همچنان ادامه دارد. این مدل نگرش جدید در بحث کیفیت ایجاد کرد و عنوان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت نیاز به هماهنگی همه جنبه ها در سطح سازمان داریم. این نگرش منجر به شکل گیری کنترل کیفیت فراگیر در دهه 60 میلادی گردید (نجمی و حسینی، 1389).

در اواخر دهه 1980 که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای خاور دور به ویژه ژاپن قرار داشت، انجمنی از مدیران عامل14سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راه خروج از بحران و سردمداری آینده را بیابند. مشورت این گروه و عزم گروهی آنان به تأسیس بنیاد غیر وابسته کیفیت انجامید. بنگاهی که وظیفه آن افزایش آگاهی ها و ارایه دوره های مدیریت، شناسایی دستاوردها و تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است. بدین ترتیب در سال 1989 EFQM تأسیس و به تصویب کمیسیون اروپا رسید (گرامی و نور علیزاد، 1388).

مدل تعالی EFQM از ابتدای سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی بکارگیری جوایز تعالی اروپایی و ملی به کارگرفته شده و به شرکت های رو به تعالی تعلق یافت. این مدل یکی از پر استفاده ترین چارچوب های سازمانی در اروپا است که به عنوان پایه و اساسی برای بیشتر جوایز ملی و منطقه ای مثل جایزه تعالی اروپایی قرارگرفته است(2010، Lay Hill Solution). از آن پس این الگو به طور مستمر بازبینی و رفع نقص گردیده تا بتواند به طور خاص منعکس کننده فرضیه هایی باشد که قبلاً در عمل به اثبات رسیده است.

………………………….

1-European Foundation for Quality Management (EFQM)

2- Union of Japanese Scientists and Engineers

در نتیجه، این الگو بر تعالی سازمان متمرکز است و ناگزیر همه جنبه های مدیریت یک سازمان را شامل می شود؛ بنابراین این سازمان ها در گوشه و کنار جهان سعی در دستیابی به استانداردهای EFQMدارند و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است(گرامی و نورعلیزاد، 1388).

2-4-6-2- اهداف

جایزه کیفیت اروپا 2 هدف اصلی دارد( شرطان، 1388):

 • ترغیب و کمک به سازمان های اروپایی برای ارتقای رضایت کارکنان، مشتری و نتایج کسب و کار.
 • حمایت از تلاشهای مدیران اروپایی برای آغاز مدیریت کیفیت فراگیر و دستیابی به مزیت رقابتی جهانی.

2-4-6-3- اصول/ ارزش ها

ارزش های جایزه کیفیت اروپا عبارتند از(شرطان،1388):

 • تمرکز بر مشتری
 • مشارکت و همکاری تأمین کننده
 • توسعه و ارتقای کارکنان
 • فرآیندها و داده ها
 • ارتقای مستمر و نوآوری
 • رهبری و ثبات هدف
 • مسئولیت اجتماعی
 • نتیجه گرایی

2-4-6-4- معیارها

جایزه کیفیت اروپا 9 معیار به قرار زیر دارد( نجمی و حسینی، 1389):

 • رهبری
 • خطی مشی و استراتژی
 • مدیریت کارکنان
 • منابع
 • فرآیندها
 • نتایج مشتری
 • نتایج کارکنان
 • نتایج جامعه
 • نتایج کلیدی عملکرد

2-4-6-5- تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپایی EFQM

 • 1996: تدوین مدل برای بخش عمومی مانند مدارس، سازمان های اخذ مالیات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بهزیستی، تأمین اجتماعی و….
 • 1997: تدوین مدل تعالی برای واحدهای عملیاتیمانند کارخانجات مونتاژ و سازنده، واحدهای فروش و بازاریابی، واحدهای تحقیقاتی و….
 • 1998: بازنگری اساسی در مدل SEMs1
 • 1999: بازنگری اساسی در مدل EFQM
 • 2001: ویرایش مربوط به مدل SEMs
 • 2003: آخرین ویرایش مدلEFQM که نسبت به سال 1999تغییرات اندکی داشته است (شرطان،1388).

 

 

………………………….

1-Structural  Equation Modeling (SEM)

2-4-6-6- دیدگاه و مأموریت EFQM

 • دیدگاه

دیدگاهEFQM از ابتدا کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان عمل می کنند بوده است. در سال2000 عبارت”درخشش سازمان های اروپایی در جهان” به عنوان دیدگاه مطرح شد.

 • مأموریت
 • برانگیختن سازمان ها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیت های بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه های مختلف رضایت مشتری، رضایت کارکنان، نتایج آن در جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.
 • پشتیبانی مدیران سازمان های اروپایی در شتابدهی به فرآیندهای به کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
 • در سال2000 مأموریتEFQM با عبارت” نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمان های اروپایی” مطرح شد( شرطان،1388).

2-4-6-7- اعضا و نمایندگان EFQM

 • بیش از 800 سازمان در 38 کشور در سطح دنیا عضو EFQM هستند.
 • اعضای EFQM در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ هستند.
 • سازمان های عضو EFQM سازمان هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
 • تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر استفاده می کنند در حال رشد می باشند.
 • شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،1388).

 

دانلود پایان نامه
92